Top dự án nhà ở xã hội tại Bình Phước

Bình Phước là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và được đánh giá là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Dự kiến trong tương lai 

Dự án nhà ở xã hội Thành Tâm, Chơn Thành

Khu nhà ở xã hội xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.
– Quy mô diện tích: Khoảng 1,52ha.
– Vị trí: Giáp KCN Chơn Thành 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.
– Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch.
– Đơn vị đang quản lý khu đất: Ban Quản lý Khu kinh tế.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 46%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,345.
+ Số tầng: Nhà liền kề từ 2-3 tầng, nhà ở xã hội từ 10 – 12 tầng.
+ Loại hình sản phẩm: Nhà liền kề và căn hộ. Nhà liền kề số tầng 2-3 tầng, diện tích 50-70 m2. Căn hộ là các tòa nhà cao tầng 12 tầng, diện tích căn hộ từ 30-70 m2.
+ Cây xanh ≥ 20%.
– Số lượng căn hộ: Từ 700 đến 1.000 nhà ở/căn hộ.
– Quy mô dân số: Khoảng 2.500-3.000 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân (KCN Chơn Thành 1, KCN Chơn Thành 2 và các KCN lân cận trên địa bàn huyện Chơn Thành).
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án giáp với KCN Chơn Thành 2, có giao thông thuận lợi, xung quanh dự án đã có hệ thống điện, cấp nước sạch, thoát nước mưa, nước bẩn.

Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)
Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)


Dự án số 02: Khu nhà ở xã hội KCN Chơn Thành xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.
– Quy mô diện tích: Khoảng 3,07ha.
– Vị trí: Giáp KCN Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.
– Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch.
– Đơn vị đang quản lý khu đất: Ban Quản lý Khu kinh tế.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 45%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,075.
+ Số tầng: Nhà liền kề từ 2-3 tầng, nhà ở xã hội từ 10 – 12 tầng.
+ Loại hình sản phẩm: Nhà liền kề và căn hộ. Nhà liền kề số tầng 2-3 tầng, diện tích 50-70 m2. Căn hộ là các tòa nhà cao tầng 12 tầng, diện tích căn hộ từ 30-70 m2.
+ Cây xanh ≥ 20%.
– Số lượng căn hộ: Khoảng từ 1.000 đến 1.500 căn hộ.
– Quy mô dân số: Khoảng 3.000-4.500 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân KCN (Chơn Thành 1, KCN Chơn Thành 2 và các KCN lân cận trên địa bàn huyện Chơn Thành).
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án giáp với KCN Chơn Thành, có giao thông thuận lợi, xung quanh dự án đã có hệ thống điện, cấp nước sạch, thoát nước mưa, nước bẩn.


Dự án số 3: Thiết chế công đoàn KCN huyện Chơn Thành.
– Quy mô diện tích: Khoảng 2,0ha.
– Vị trí: thuộc khu đất 36,5 ha do UBND huyện Chơn Thành quản lý, tiếp giáp khu đất đã xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao Công đoàn, gần KCN Chơn Thành.
– Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch.
– Đơn vị đang quản lý khu đất: UBND huyện Chơn Thành.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 60%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,075.
+ Số tầng: Nhà ở liền kề từ 2 – 3 tầng, nhà ở xã hội từ 10 – 15 tầng.
+ Cây xanh ≥20%.
– Số lượng căn hộ: Khoảng 1.176 căn hộ (mỗi căn có diện tích sử dụng trung bình khoảng 45m2).
– Quy mô dân số: Khoảng 3.880 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua phục vụ công nhân (KCN Chơn Thành 1, KCN Chơn Thành 2 và các KCN lân cận trên địa bàn huyện Chơn Thành).
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án giáp với KCN Chơn Thành, có giao thông thuận lợi, xung quanh dự án đã có hệ thống điện, cấp nước sạch, thoát nước mưa, nước bẩn.
Dự án số 04: Khu nhà ở xã hội Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
– Quy mô diện tích: Khoảng 21,45ha.
– Vị trí: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
– Hiện trạng sử dụng đất: Trên đất có cao su do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long quản lý.
– Đơn vị đang sử dụng khu đất: Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 45%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,0.
+ Số tầng: Nhà ở liền kề từ 2 – 3 tầng, nhà ở xã hội từ 10 – 15 tầng.
+ Loại hình sản phầm: Nhà liền kề và căn hộ. Nhà liền kề số tầng 2-3 tầng, diện tích 50-70 m2. Căn hộ loại 1 là các tòa nhà cao tầng 5-7 tầng, diện tích căn hộ 25 m2 sàn và 12 m2 gác lửng. Căn hộ loại 2 là các tòa nhà cao tầng 12-15 tầng, diện tích căn hộ tư 30-70 m2.
+ Cây xanh ≥ 20%.
– Số lượng căn hộ: Từ 3.500 đến 5.000 nhà ở/căn hộ.
– Quy mô dân số: Khoảng 11.500-15.000 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân (các KCN trên địa bàn huyện Chơn Thành).
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án giáp với KCN Chơn Thành. Nhà nước sẽ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng thiết yếu đến chân dự án.

4.1.2. Thành phố Đồng Xoài:

 Khu nhà ở xã hội Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.

– Quy mô diện tích: Khoảng 10,0ha.
– Vị trí: Xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
– Hiện trạng sử dụng đất: Trên đất có cao su do Công ty CP cao su Đồng Phú quản lý.
– Đơn vị đang sử dụng khu đất: Công ty CP cao su Đồng Phú.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 45%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,0.
+ Số tầng: Nhà ở liền kề từ 2 – 3 tầng, nhà ở xã hội từ 10 – 15 tầng.
+ Loại hình sản phầm: Nhà liền kề và căn hộ. Nhà liền kề số tầng 2-3 tầng, diện tích 50-70 m2. Căn hộ loại 1 là các tòa nhà cao tầng 5-7 tầng, diện tích căn hộ 25 m2 sàn và 12 m2 gác lửng. Căn hộ loại 2 là các tòa nhà cao tầng 12-15 tầng, diện tích căn hộ từ 30-70 m2.
+ Cây xanh ≥ 20%.
– Số lượng căn hộ: Từ 2.000 đến 2.500 nhà ở/căn hộ.
– Quy mô dân số: Khoảng 6.000-7.000 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội công nhân KCN Bắc Đồng Phú, KCN Bắc Đồng Phú mở rộng, các KCN trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Đầu tư xây dựng nhà ở, các cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị và các công trình thương mại dịch vụ, công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng kỹ thuật.
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án có vị trí gần KCN Bắc Đồng Phú, KCN Bắc Đồng Phú mở rộng, KCN Đồng Xoài 3. Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu đến chân dự án.

Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)
Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)

Dự án nhà ở xã hội Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước

Dự án số 6: Khu nhà ở xã hội Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
– Quy mô diện tích: Khoảng 17,0ha.
– Vị trí: Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
– Hiện trạng sử dụng đất: Trên đất có cao su do Công ty CP cao su Đồng Phú quản lý.
– Đơn vị đang sử dụng khu đất: Công ty CP cao su Đồng Phú.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 45%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,0.
+ Số tầng: Nhà ở liền kề từ 2 – 3 tầng, nhà ở xã hội từ 10 – 15 tầng.
+ Loại hình sản phầm: Nhà liền kề và căn hộ. Nhà liền kề số tầng 2-3 tầng, diện tích 50-70 m2. Căn hộ loại 1 là các tòa nhà cao tầng 5-7 tầng, diện tích căn hộ 25 m2 sàn và 12 m2 gác lửng. Căn hộ loại 2 là các tòa nhà cao tầng 12-15 tầng, diện tích căn hộ từ 30-70 m2.
+ Cây xanh ≥ 20%.
– Số lượng căn hộ: Từ 3.000 đến 4.500 căn hộ.
– Quy mô dân số: Khoảng 10.500-13.000 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động (KCN Nam Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú mở rộng, các KCN trên địa bàn huyện Đồng Phú). Đầu tư xây dựng nhà ở, các cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị và các công trình thương mại dịch vụ, công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng kỹ thuật.
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án có vị trí gần KCN Nam Đồng Phú, KCN Nam Đồng Phú mở rộng. Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu đến chân dự án.

Dự án nhà ở xã hội Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước

Nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch Khu dân cư Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
– Quy mô diện tích: Khoảng 2,01ha.
– Vị trí: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
– Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch. UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất không có nhu cầu đầu tư nhà ở xã hội.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 35% đến 40%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,0.
+ Số tầng: Nhà ở liền kề từ 2 – 3 tầng, nhà ở xã hội từ 05 – 10 tầng.
+ Cây xanh ≥20%.
– Số lượng căn hộ: 400 căn hộ.
– Quy mô dân số: Khoảng 1.200 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội người có thu nhập thấp.
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án sẽ được chủ đầu tư Khu dân cư Minh Hưng III đầu tư hạ tầng đến ranh dự án.

Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)
Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)

Dự án nhà ở xã hội Thanh Bình, Bình Long, Bình Phước

Nhà ở xã hội thuộc đồ án quy hoạch Khu dân cư Thanh Bình xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản và phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
– Quy mô diện tích: Khoảng 3,28ha.
– Vị trí: Xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản và phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
– Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch. UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất không có nhu cầu đầu tư nhà ở xã hội.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 40%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 6,0.
+ Số tầng: Từ 04 đến 10 tầng.
+ Cây xanh ≥20%.
– Quy mô dân số: Khoảng 1.200 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng theo quy định.
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án sẽ được chủ đầu tư Khu dân cư Thanh Bình đầu tư hạ tầng đến ranh dự án.

Dự án nhà ở xã hội Thiện Hưng, Thanh Bình, Bù Đốp

Dự án số 9: Nhà ở xã hội thuộc khu dân cư, xây dựng thiết chế văn hóa xã Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp.
– Quy mô diện tích: Khoảng 2,65ha.
– Vị trí: Xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
– Hiện trạng sử dụng đất: Đất sạch. UBND huyện Bù Đốp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất không có nhu cầu đầu tư nhà ở xã hội.
– Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của khu đất:
+ Mật độ xây dựng: 40% đến 70%.
+ Hệ số sử dụng đất: Tối đa 3,5.
+ Số tầng: 05 tầng.
+ Cây xanh ≥20%.
– Quy mô dân số: Khoảng 1.386 người.
– Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng theo quy định.
– Đánh giá sơ bộ kết nối hạ tầng: Khu đất thực hiện dự án sẽ được chủ đầu tư khu dân cư, xây dựng thiết chế văn hóa xã Thiện Hưng và thị trấn Thanh Bình đầu tư hạ tầng đến ranh dự án.

Nhà ở xã hội tại Bình Phước là một trong những dự án đang được xã hội quan tâm nhằm cung cấp nhà ở cho những người có thu nhập thấp để ổn định cuộc sống.

Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)
 Nhà ở xã hội Bình Phước (Chánh Nghĩa Group)

Một trong những dự án nhà ở xã hội được đánh giá cao tại Bình Phước là nhà ở xã hội Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước. Dự án sở hữu vị trí đắc địa hứa hẹn sẽ là một nơi đáng sống và đầu tư tiềm năng.

Thông tin về dự án nhà ở xã hội Phúc Hưng Golden: https://www.youtube.com/watch?v=DXXQDeG1Os4

Ngoài ra, để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về nhà ở xã hội Phúc Hưng Golden thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi thông qua số điện thoại 0986 58 78 78.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

Địa chỉ: 993 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0986 58 78 78 

Email: info@chanhnghia.com

 

post
✅ Tư vấn - thiết kế - Thi công ⭕ Chánh Nghĩa Group chuyên Tư vấn - thiết kế - Thi công các công trình nhà phố, biệt thự, trường học, khách sạn, chung cư cao tầng, văn phòng cao tầng, nhà xưởng...
✅ Dịch vụ Xây dựng trọn gói ⭐ Chánh Nghĩa Group công ty xây dựng nhà trọn gói UY TÍN - CHẤT LƯỢNG và phương án chi phí phù hợp nhất đáp ứng tất cả nhu cầu của chủ đầu tư. Cam kết không phát sinh chi phí.
✅ Bảo hành 10 năm ⭕ Chánh Nghĩa Group tự hào là công ty xây dựng uy tín nhất, luôn lấy chất lượng công trình làm kim chỉ nam để phát triển công ty. Chánh Nghĩa Group cam kết chính sách bảo hành kết cấu lên đến 10 năm khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn Chánh Nghĩa Group.
✅ Dịch vụ pháp lý xây dựng ⭐ Chánh Nghĩa Group chuyên tư vấn và nhận dịch vụ hồ sơ pháp lý xây dựng nhà phố, biệt thự, khách sạn, trường học, chung cư cao tầng, văn phòng cao tầng, nhà xưởng...
kệ siêu thị tại Bình Dương

Xem thêm bài viết liên quan