Giá sắt thép hôm nay [2023 mới nhất]

Giá sắt thép hôm nay có lẽ là một cụm từ được nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp khi muốn đầu tư xây dựng tìm kiếm để nắm bắt tình hình giá cả thị trường và có kế hoạch phù hợp cho công trình, dự án của mình.

Sắt thép là một trong những thành phần quan trọng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thi công xây dựng.

Giá sắt thép hôm nay
Hình ảnh minh họa sắt thép xây dựng- giá sắt thép hôm nay 2023 (Chánh Nghĩa Group)

Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi tới độc giả những thông tin cập nhật mới nhất về giá thép xây dựng hôm nay.

Theo cập nhật giá sắt thép mới nhất (9/5/2023) thì giá sắt thép trong nước hiện tại tương đối ổn định, không có sự biến động nhiều.

Giá thép thế giới ghi nhận ở một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ có xu hướng nhích giá. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng sắt thép tăng do Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở hạ tầng. 

Giá sắt thép hôm nay tại miền bắc

Bảng báo giá thép Hòa Phát

Giá sắt thép cuối tháng 4 có chiều hướng giảm nhẹ so với tháng trước đó. Theo thông báo mới nhất từ nhà cung cấp sắt thép Hòa Phát ngày 25/4/2023 thì giá sắt thép thanh vằn giảm 100.000 đồng/tấn.

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB300 (đồng) Giá sắt thép CB400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 15.000      
2 Sắt thép Ø8 kg 15.000      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.450 15.550 15.550
4 Sắt thép Ø12 kg   15.300 15.400 15.400
5 Sắt thép Ø14 kg   15.250 15.350 15.350
6 Sắt thép Ø16 kg   15.250 15.350 15.350
7 Sắt thép Ø18 kg   15.250 15.350 15.350
8 Sắt thép Ø20 kg   15.250 15.350 15.350
9 Sắt thép Ø22 kg   15.250 15.350 15.350
10 Sắt thép Ø25 kg   15.250 15.350 15.350
11 Sắt thép Ø28 kg   15.250 15.350 15.350

Bảng giá cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2023

BẢNG GIÁ THÉP VIỆT Ý ( Cập nhật ngày 25/4/2023) 

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB300 (đồng) Giá sắt thép CB400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 15.000      
2 Sắt thép Ø8 kg 15.000      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.250 15.350 15.350
4 Sắt thép Ø12 kg   15.100 15.200 15.200
5 Sắt thép Ø14 kg   15.050 15.150 15.150
6 Sắt thép Ø16 kg   15.050 15.150 15.150
7 Sắt thép Ø18 kg   15.050 15.150 15.150
8 Sắt thép Ø20 kg   15.050 15.150 15.150
9 Sắt thép Ø22 kg   15.050 15.150 15.150
10 Sắt thép Ø25 kg   15.050 15.150 15.150
11 Sắt thép Ø28 kg   15.050 15.150 15.150

GIÁ THÉP VIỆT ĐỨC 

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB300 (đồng) Giá sắt thép CB400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 14.950      
2 Sắt thép Ø8 kg 14.950      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.350 15.250 15.350
4 Sắt thép Ø12 kg   15.000 15.100 15.100
5 Sắt thép Ø14 kg   14.950 15.050 15.050
6 Sắt thép Ø16 kg   14.950 15.050 15.050
7 Sắt thép Ø18 kg   14.950 15.050 15.050
8 Sắt thép Ø20 kg   14.950 15.050 15.050
9 Sắt thép Ø22 kg   14.950 15.050 15.050
10 Sắt thép Ø25 kg   14.950 15.050 15.050
11 Sắt thép Ø28 kg   14.950 15.050 15.050

giá sắt thép xây dựng hôm nay

Hình ảnh minh họa sắt thép sử dụng trong công trình xây dựng (Chánh Nghĩa Group)

Giá sắt thép hôm nay tại miền trung

BẢNG GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB 300 (đồng) Giá sắt thép CB 400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 14.950      
2 Sắt thép Ø8 kg 14.950      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.350 15.450 15.450
4 Sắt thép Ø12 kg   15.150 15.250 15.250
5 Sắt thép Ø14 kg   15.150 15.250 15.250
6 Sắt thép Ø16 kg   15.150 15.250 15.250
7 Sắt thép Ø18 kg   15.150 15.250 15.250
8 Sắt thép Ø20 kg   15.150 15.250 15.250
9 Sắt thép Ø22 kg   15.150 15.250 15.250
10 Sắt thép Ø25 kg   15.150 15.250 15.250
11 Sắt thép Ø28 kg   15.150 15.250 15.250

(Bảng giá sắt thép cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2023)

Nhà cung cấp sắt thép Việt Mỹ mới gửi thông báo về việc điều chỉnh giá sắt thép kể từ ngày 10/5/2023. Theo đó, giá sắt thép các loại sẽ giảm 100.000 đồng/tấn.

BẢNG GIÁ VIỆT ĐỨC

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB300 (đồng) Giá sắt thép CB400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 15.350      
2 Sắt thép Ø8 kg 15.350      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.760 15.660 15.860
4 Sắt thép Ø12 kg   15.400 15.500 15.500
5 Sắt thép Ø14 kg   15.350 15.450 15.450
6 Sắt thép Ø16 kg   15.350 15.450 15.450
7 Sắt thép Ø18 kg   15.350 15.450 15.450
8 Sắt thép Ø20 kg   15.350 15.450 15.450
9 Sắt thép Ø22 kg   15.350 15.450 15.450
10 Sắt thép Ø25 kg   15.350 15.450 15.450
11 Sắt thép Ø28 kg   15.350 15.450 15.450

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB 300 (đồng) Giá sắt thép CB 400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 15.810      
2 Sắt thép Ø8 kg 15.810      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.860 15.860 16.060
4 Sắt thép Ø12 kg   15.560 15.660 15.760
5 Sắt thép Ø14 kg   15.560 15.660 15.760
6 Sắt thép Ø16 kg   15.560 15.660 15.760
7 Sắt thép Ø18 kg   15.560 15.660 15.760
8 Sắt thép Ø20 kg   15.560 15.660 15.760
9 Sắt thép Ø22 kg   15.560 15.660 15.760
10 Sắt thép Ø25 kg   15.560 15.660 15.760
11 Sắt thép Ø28 kg   15.560 15.660 15.760

Giá sắt thép hôm nay tại miền nam

BẢNG GIÁ HÒA PHÁT

Chủng loại Giá sắt thép CB240  Giá sắt thép CB300  Giá sắt thép CB400

 Giá sắt thép CB500

 
Thép phi 6 cuộn 15.050 15.350 15.450 15.450  
Thép phi 8 cuộn 15.050 15.150 15.250 15.250  
Thép phi 10 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 12 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 14 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 16 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 18 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 20 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 22 gân   15.150 15.250 15.250  
Thép phi 25 gân   15.150 15.250 15.250  

(Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/4/2023)

BẢNG GIA THÉP MIỀN NAM

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB300 (đồng) Giá sắt thép CB400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 15.220      
2 Sắt thép Ø8 kg 15.220      
3 Sắt thép Ø10 kg   15.430 15.430  
4 Sắt thép Ø12 kg   15.120 15.220  
5 Sắt thép Ø14 kg   15.120 15.220  
6 Sắt thép Ø16 kg   15.120 15.220  
7 Sắt thép Ø18 kg   15.120 15.220  
8 Sắt thép Ø20 kg   15.120 15.220  
9 Sắt thép Ø22 kg   15.120 15.220  
10 Sắt thép Ø25 kg   15.120 15.220  
11 Sắt thép Ø28 kg   15.120 15.220  

THÉP POMINA MIỀN NAM

STT Chủng loại ĐVT Giá sắt thép CB240 (đồng) Giá sắt thép CB300 (đồng) Giá sắt thép CB400 (đồng) Giá sắt thép CB500 (đồng)
1 Sắt thép Ø6 kg 16.370      
2 Sắt thép Ø8 kg 16.370      
3 Sắt thép Ø10 kg   16.680 16.680 16.780
4 Sắt thép Ø12 kg   16.420 16.470 16.630
5 Sắt thép Ø14 kg   16.370 16.470 16.580
6 Sắt thép Ø16 kg   16.370 16.470 16.580
7 Sắt thép Ø18 kg   16.370 16.470 16.580
8 Sắt thép Ø20 kg   16.370 16.470 16.580
9 Sắt thép Ø22 kg   16.370 16.470 16.580
10 Sắt thép Ø25 kg   16.370 16.470 16.580
11 Sắt thép Ø28 kg   16.370 16.470 16.580
Giá sắt thép hôm nay
Hình ảnh minh họa sắt thép trong công trình nhà xưởng

Giá sắt thép trên sàn giao dịch Thượng Hải

Theo giá niêm yết trên thị trường sắt thép tại sàn Thượng Hải thì giá sắt thép theo thông báo tăng lên mức 4.102 nhân dân tệ/tấn (tăng 17 nhân dân tệ).

Giá sắt thép hôm nay
Hình ảnh minh họa sắt thép sử dụng trong công trình xây dựng của Chánh Nghĩa Group

Như vậy, giá sắt thép trong nước cuối tháng 4 và tháng 5 năm  2023 đã giảm nhẹ ở một số thương hiệu. Dự báo trong thời gian tới giá sắt thép sẽ tiếp tục bình ổn. Bên cạnh đó, một số vật liệu khác như cát, gạch đá được dự báo sẽ điều chỉnh tăng giá khi nguồn cùng ngày càng hạn chế.

Thông thường, giá sắt thép chiếm tỷ trọng từ 25-30% chi phí của công trình. Vì vậy, chỉ một sự điều chỉnh tăng giá sắt thép cũng sẽ khiến cho chi phí xây dựng tăng theo.

Hãy theo dõi Chánh Nghĩa Group để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường xây dựng, giá cả vật liệu xây dựng, kiến thức hay liên quan đến kiến trúc và thi công xây dựng.

Ngoài ra, để được báo giá chính xác và tư vấn hoàn toàn miễn phí về thiết kế và thi công xây dựng xin vui lòng liên hệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

Địa chỉ: 993 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0986 58 78 78

Email: info@chanhnghia.com

Website: chanhnghia.com – chanhnghia.com.vn – chanhnghia.vn

 

post
Từ khóa tìm kiếm: | | |
✅ Tư vấn - thiết kế - Thi công ⭕ Chánh Nghĩa Group chuyên Tư vấn - thiết kế - Thi công các công trình nhà phố, biệt thự, trường học, khách sạn, chung cư cao tầng, văn phòng cao tầng, nhà xưởng...
✅ Dịch vụ Xây dựng trọn gói ⭐ Chánh Nghĩa Group công ty xây dựng nhà trọn gói UY TÍN - CHẤT LƯỢNG và phương án chi phí phù hợp nhất đáp ứng tất cả nhu cầu của chủ đầu tư. Cam kết không phát sinh chi phí.
✅ Bảo hành 10 năm ⭕ Chánh Nghĩa Group tự hào là công ty xây dựng uy tín nhất, luốn lấy chất lượng công trình làm kim chỉ nam để phát triển công ty. Chánh Nghĩa Group cam kết chính sách bảo hành kết cấu lên đến 10 năm khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chọn Chánh Nghĩa Group.
✅ Dịch vụ pháp lý xây dựng ⭐ Chánh Nghĩa Group chuyên tư vấn và nhận dịch vụ hồ sơ pháp lý xây dựng nhà phố, biệt thự, khách sạn, trường học, chung cư cao tầng, văn phòng cao tầng, nhà xưởng...

Xem thêm bài viết liên quan

0986.58.78.78